S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M A R S V I N S H O L M .. 1874. 12. 15 - 1957. 12. 31

Poststämplar    Reketikett    Brev    Vykort    Till första sidan

 

Den föste föreståndaren var stinsen Alfred Mauritzson 1874-1907.

1907 April blev det Johan Alfred Rydström som blev Postföreståndare.

Marsvinsholm hade postutväxling med Pkxp 30 och 33 samt orterna nedan.


En Kärrpostlinje fanns till från 1875.

Men linjen drogs in redan Maj 1876.


En ny Kärrpostlinje öppnades den 2 Maj 1876.


3 Februari 1879 öpppnades det en gångpostlinje.


1910 fanns det en lantbrevbäringslinje mellan Marsvinsholm - Blekstorp med 6 turer i veckan.

1916 fanns också en lantbrevbäringslinje mellan Marsvinsholm - Knickarp.

1886 en gångpostlinje mellan Marsvinsholm - Rydsgård.

Tillbaka till Skånes Postanstalter