S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M A R I E H O L M.. 1865. 08. 08 - 1997. 02. 22

Poststämplar - Reketikett - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Posten i Marieholm fanns i järnvägsstationen redan från starten 1865.

Marieholms järnvägsstation år 1946.

Marieholm hade posturväxling med Pkxp 11.

Pkxp 11 gick enligt tidtabelen nedan mellan Landskrona - Eslöf

Tidtabel från 1865

Förste postföreståndaren var Jöns Petter Holmberg 1865 - 1868.

Ytterliggare några till har tjänstgjort i Marieholm.


Det fanns även en gångpostlinje mellan 1865 - 1877 Billeberga - Marieholm.


En Kärrpostlinje mellan Marieholm - Röstånga fanns det också från 1877.

År 1905 fanns det en lantbrefbäringslinje mellan Marieholm - Östra Karleby.