S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M A R I E B E R G .. 1875. 11. 01 - 1943. 09. 30

Poststämplar - Reketikett - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sida

 

En Poststation fanns det i Mariebergs järnvägsstation från 1875.

All post expedierades till Pkxp 35 på järnvägslinjen Lund - Trelleborg.

Stationsinspektorn Anders Johan Mellin var föreståndare för Posten.

Järnvägstidtabel från 1876

1943 namnändrades postorten till MINNESBERG.