L Y B Y   P O S T S T Ä M P E L

Lyby har bara använt denna stämpeltypen Nst. 16

Stämpeltypen är känd mellan 15.05.1876 - 17.07.1878

Dessa stämplarna är mycket sällsynta.

Åter till första sidan..