S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L Y B Y ... 1875 - 08 - 01 - 1879 - 01 - 31

Poststämplar    Vykort    Till första sidan

 

Lyby en poststation som bara var igång lite mer än 3 år.

Lönsamheten var mycket dålig och därför drogs posstationen in 1879.

Under en fem månaders period såldes det bara frimärken för 28,12:- kr.

Poststämplar från Lyby är mycket sällsynta.

Klockaren Janas A. Nyman var föreståndare och hade en årslön på 100:- kr.

Lyby hade postutväxling med Hörby, Löberöd och Pkxp 12.

En gångpostlinje mellan Hörby - Löberöd tillkom under 1875.

( Tidtabellen för gångpostlinjen med 2 turer i veckan fram och åter)


När lantbrevbäringen kom i gång under 1879 blev det en ny lantbrevbäringslinje.

Lantbrevbäraren hade avlämningsställen hos fjärdingsmännens bostäder i Lyby, Norrtuo, Högeseröd.

( Här en tidtabell för lantbrefbäringen 2 turer i veckan fram och åter )

Tillbaka till Skånes Postanstalter