S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L U N D ....1624 - 1935. 09. 30

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Tidtabeller - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

I Lund har det varit postkontor sedan 1624.

Det var på den tiden Skåne tillhörde Danmark.

Det har funnits många Postmästare i Lund genom åren.

Carl August Sundberg  var Stationsinspektor från 1866-1875

Petter Tollsten Postmästaren i Lund 1675 - 1681.

Sven Kråka 1681 - 1717

En familj som hade postmästar sysslan i många var Sommelius.

Gustaf Sommelius 1717 - 1758..Nils Sommelius 1758 - 1800. Christian Tevis Sommelius 1800 - 1831.

Ytterligare ett tiotal Postmästare har tjänstgjort på Lund.

Kvitto på rekommenderat brev till Landskrona 1814.

Christian Tevis Sommelius namnteckning syns längs ner.

Webbsidan uppdaterad 2018-08-28

Nytt syns under Poststämplarna.