S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L U D V I G S B O R G .. 1882. 10. 25 - 1967. 09. 02

ReketikettPoststämplar - Brev - Vykort -Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

När Järnvägslinjen mellan Höör - Hörby öppnades den 25 oktober 1882.

Så flyttade Posten in i Järnvägsstationen.

Den förste föreståndaren var Olof Johan Barden.

En lantbrevbäringslinje från Ludvigsborg fanns det redan 1894.

4 gånger i veckan gick lantbrevbäraren turen.

Han startade på Måndag 10,30 från Ludvigsborg, och kom till Södra Rörums Poststation 12,00.

Övernattade där till Onsdag, och startade turen 8,00 var åter i Ludvigsborg 9,30.

6 kilometer var vägsträckan han gick.