S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L Ö V E S T A D.. 1933. 09. 30 - 2002. 02. 07

Poststämplar - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Se även på LÖFVESTAD här.

 

I slutet av 1933 ändrades stavningen på Lövestad, nu utan bokstaven F.

Föreståndare vid namnändringen var Frida Josefina Lindblad.

År 1957 ändrades Postkontoret till en Postexpedition.