S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L O M M A... 1876. 01. 01 - 2002. 02. 18

Poststämplar - Vykort - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Gästgivaren J. Jönsson hade hand om postgöromålen från 1876.

Antagligen var postkontoret förlagt just till Lomma gästgiveri från 1876 - 1886.

När järnvägsstationen blev klar 1886 flyttade posten in där.

En gångpostlinje mellan Lomma och Löddeköpinge fanns det 1875.

Lantbrevbärarlinje Lomma - Vinstorp - Lomma år 1900

Lantbrevbärarlinje Lomma - Villa Montelin - Lomma år 1901.

Lomma järnvägsstation