S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L Ö F V E S T A D.. 1866. 05. 01 - 1933. 07. 21

Poststämplar - Reketikett - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Se även på LÖVESTAD här.

Löfvestad öppnades i Maj 1866 men fick ingen poststämpel förrän 1870.

Förste föreståndaren var G. Rydeberg  från 1866 -

Posten utväxlades med Pkxp 12 som gick mellan Ystad - Eslöfs banan.

Under dom 4 åren som egen poststämpel saknades stämplades breven med Pkxp 12 stämpeln.

1891 fanns det en gångpostlinje mellan Löfvestad - Andrarum .

1898 fanns det en lantbrevbäringslinje mellan Löfvestad - Ilstorp.

Ytterliggare fler lantbrevbäringslinjer utgick från Löfvestad i början på 1900 talet.

Poststationen i Löfvestad