L Ö D E R U P   P O S T S T Ä M P L A R

Period 2

Här visas lite olika poststämplar som varit i bruk under period 2

Normalstämpel 14 känd mellan 1887 - 1950


Normalstämpel 17 som också förrekommer med kort årtal här år (19) 29

Nst.17 känd mellan 1911 - 1952. Och korta årtal mellan 1924 - 1929


Normalstämpel 59c. A känd mellan 1944 - 1976


Normalstämpel 59c. B känd mellan 1952 - 1975


Här en variant med extra stora dag/månadssiffror.

Åter till första sidan..