S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L Ö D E R U P .. 1880. 08 . 01 - 2002 . 02 . 05 ..Period 2

Poststämplar    Reketikett     Brev    Vykort    Till första sidan

Se även Löderup period 1 här.

 

Här har Löderup återkommit som postort igen.

När Löderup stängdes 1879 ( se period 1) fick byborna sin post via en lantbrevbäringslinje .

Men detta fungerade dåligt, så efter mycket klagande till poststyrelsen återöppnades Löderup igen Augusti 1880.

Måhända var det lantbrevbäraren Sven Fribergs som orsakade dålig postgång , han var nämligen också fjärdingsman.

Webbsidan uppdaterad 2015-03-06

Tillbaka till Skånes Postanstalter