S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L Ö D E R U P .. 1874. 01. 01 - 1879. 03. 31 ..Period 1

Poststämplar -Skånes Postanstalter - Till första sidan

Se även på Löderup period 2 här.

 

Förste föreståndaren var skolläraren O. P. Carlsson med ett årsarvode på 60 Kr.

Löberöd utväxlade sin post enligt ovan mellan 1874 - 1879.


En lantbrevbärarlinje fanns också från 1874.

4 dagar i veckan gick lantbrevbäraren sträckan som var på 2 1/8 dels mil.


När Löderup stängde 1879 inrättades en ny lantbrevbäringslinje som försåg Löderups innevånare med post.

Tidtabel är från 1 april 1879 då nya tider för linjen gjordes.