S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L Ö D D E K Ö P I N G E... 1874 - 01 - 01 - 1880 - 12 - 31.. ( Period 1 )

Poststämplar - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Löddeköpinge finns i två olika tidsperioder.

Se Löddeköpinge period 2 här.

I denna första perioden var A. Österberg postföreståndare med 200 Kr i årsarvode.

Löddeköpinge utväxlade sin post med Landskrona och Lund från 1874.

Ett par gång och lantrebbäringslinjer har utgått eller passerat Löddeköpinge.

Här syns tidtabellen för en kärrpostlinje mellan Lund - Landskrona.

En sträcka på 3 ½ mil och 2 gånger i veckan fram och åter.

Kostnaden för postföringslegan år 1874 var 1056, 47 Kronor.


En gångpost linje fanns det också mellan Löddeköpinge - Barsebäck enligt tidtabelen nedan.


Här en annan linje nu med lantbrevbärare från 1879.