L Ö D D E K Ö P I N G E   P O S T S T Ä M P L A R

( Period 2 )

Normalstämpel 29 känd mellan 1899 - 1919.


Firmabrev med nst. 58p. känd mellan 1920 - 1928


Normalstämpel 58t. känd mellan 1930 - 1936


Normalstämpel 59b. känd mellan 1938 - 1975


Normalstämpel 59c. känd mellan 1967 - 1975


Normalstämpel 60c. A känd mellan 1961 - 1968


Normalstämpel 60c B känd mellan 1968 - 1974


Postmästarens expeditionsstämpel.

Åter till första sidan..