S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L O C K A R P ... 1898. 10. 05 - 1967. 05. 27

Poststämplar - Vykort - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Posten i Lockarp flyttade in i järnvägsstationen 1898, ca ett år efter att järnvägsstationen tillkommit.

Jeppa Nilsson var förste föreståndaren ( 1898 - 1903 )

Erik Robert Frithiof Västfelt tog över från 1903 - 1940.

En lantbrevbäringslinje fanns det 1903 som gick mellan Lockarp - Glostorp - Lockarp.

Från 1969 fick Lockarps innevånarna sin post via lantbrevbärare från Oxie.

Lockarps järnvägsstation anlagd 1897