S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L Ö B E R Ö D .. 1866. 05. 01 - 1997. 06. 08

Poststämplar    Reketikett    Brev     Vykort      Till första sidan

 

Löberöd öppnade ett postkontor i järnvägsstationen 1866.

Förste föreståndaren var J. P. Bergman från 1866 -

Av någon underlig anledning är inga poststämplar kända fören 1870.

Löberöd hade postutväxling med Södra Stambanan - Bjersjölagård - Eslöf från 1866.

Från 1870 var det postutväxling med Pkxp 12. Från 1874 även utväxling med Pkxp 10.

Det har även utgått en gångpostlinje 1879 mellan Löberöd - Harlösa 2 gånger i veckan a 0.8 mil.

En lantbrevbäringslinje mellan Löberöd - Hammarlunda - Refvinge 2 gånger i veckan a 0.9 mil.

Det finns ytterliggare några gång och lantbrevbäringslinjer som berört Löberöd.

Ovan en tidtabel för lantbrevbäringslinjen Hörby - Löberöd 1879.

Järnvägsstationen i Löberöd där posten var.

Tillbaka till Skånes Postanstalter