S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L J U N G H U S E N ... 1905. 05. 01 - 1968. 09. 21

Poststämplar     Vykort    Brev     Reketikett    Till första sidan

 

Ljunghusen var en poststation med begränsat öppethållande.

Detta framgår här i Postverkets cirkulär från 1905.

Den förste föreståndaren var Otto Valdemar Lindsjö ( 1905 - 1917

Tillbaka till Skånes Postanstalter