S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L I M H A M N ....1883. 01. 01 - 1969. 12. 31

Poststämplar - Brev - Vykort -.Reketiket - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

År 1883 i januari öppnades det en gångpostlinje mellan Limhamn och Malmö.

6 gånger i veckan gick brevbäraren turen. Gångpostlinjen drogs in 1889.

Ett par Lantbrevbärarlinjer har också utgått från Limhamn.

Limhamn - Hyllie - Limhamn år 1897 med 6 turer i veckan.

Limhamn - Solbacken - Limhamn år 1899 6 turer i veckan.