S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L I L L A...S L Å G A R P... 1875. 04. 22- 1875. 07. 26.

Poststämplar - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Lilla Slågarp en mycket kortlivad poststation som var i gång 3 månader.

Poststationsföreståndare var O. Ottosson som hade ett årsarvode på 250 kronor.

Nedan ett utrdrag ur Postens cirkulär år 1875 där man kan se när Lilla Slågarp drogs in.

Det framgår också att en Kärrpostlinje mellan Lilla Slågarp och Marsvinsholm ägt rum.