L I L L A   M Å N S T O R P   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 16 Typ.1

Normalstämpel 16 Typ. 2


Normalstämpel 14.

Åter till första sidan.