S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L I L L A...M Å N S T O R P... 1875. 01. 01 - 1898. 10. 04

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

I Västra Ingelstads socken inrättades år 1875 en poststation med namnet Lilla Månstorp.

Den förste föreståndaren var John Wilhelm Rahmn som fick ett arvode på 250 kr per år.

Poststationen var belägen vid landsvägen mellan Västra Ingelstad och Östra Grevie,

huset hade benämningen Lilla Månstorspshuset.

Den 21 september 1883 tog fröken Agnes Christina Zielfeldt över postsysslan.

Lilla Månstorp namnändrades 1898 till enbart namnet MÅNSTORP.

En gångpostlinje öppnades den 28 Juli 1875 mellan Alstad - Oxie.

Tidtabellen ovan är från 1878 då nya tider infördes.

Under 1878 blev gångpostlinjen utbytt mott Kärrpostlinje.

År 1879 tillkom en lantbrevbärarlinje mellan Lilla Månstorp - Broddarp.

Webbsidan uppdaterad 2017-06-10