S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L I L L A....H A R R I E...1906. 02. 18 - 1974. 04. 31

Poststämplar - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Ort i Kävlinge kommun från 1952. Förut egen kommun.

Poststation från 1906 - 1974.

Från 1974 blev det lantbrevbäring från Kävlinge Lbb.1

Förste stationsföreståndaren var Johan Åkesson som var i tjänst till och med oktober 1941.

Hans Christiansson tog över den 1 februari 1942.

Därefter var följande personer verksamma i Lilla Harries poststation.

Karl Birger Westman ( 1946 -1948 )

N.P. Sondell (1948 - 1952 )

Henning Bernhard Olsson ( 1952 - 1954 )

Nils Lennart Nilsson ( 1954 - 1974 )