S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L I L L A...B E D D I N G E ..1875. 01. 01 - 1877. 07. 31

Poststämplar - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

En Poststation som var i bruk kort tid 2 ½ år bara.

Lilla Beddinge var inte så bra placerat för posten,

så riksdagsman Per Nilsson förslog en mer central plats. Och detta blev ESPÖ.

Samtidigt drogs postnamnet Lilla Beddinge in och ersattes med Espö 1877.

Föreståndaren handlanden Anders Peter Larsson blev därmed av med sitt postjobb

Posten utväxlades enligt cirkulär nedan.

( Överst förklaringar vad siffror mm. står för, nedre bild anger hur postutväxlingen gjordes )

(Klicka på bilden för att se den i större format)

En lantbrevbärar linje har också funnits enligt bilden nedan.