S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L A N D S K R O N A .....1837-10-12 - 1958-02-XX

Poststämplar     Vykort    Till första sidan.    Tillbaka till Skånes Postanstalter

Se även på följande:

LANDSCRONA 1819 - 1830.

LANDSKRONA 1830 - 1833.

LANDSCRONA 1834 - 1837.

Här har man övergått till att stava Landskrona med K igen.

Postmästare under denna perioden är fortfarande Nils Jakob Weibull ( 1824 - 1860 )

Carl August Hvitfelt tog över Postmästar sysslan ( 1861 - 1872 )

Ny Information.( C.A. Hvitfelt var major innan han blev Postmästare )

C.A Hvitfeld beviljades en månads tjänstledighet från 30 maj 1866.

Under tiden vikarierade kontorsskrifaren Ludvig Leonard Lagergren

Ytterliggare 9 personer tjänstgorde som Postmästare till 1958.

En sjöpost - gångpost linje var inrättad från 1 januari 1875 mellan Landskrona - St. Ibb

3 turer i veckan gick ångbåten - gångposten. Sträckan var 1, 4mil.

Fler ångbåtslinjer som har anknytning till Landskrona ser du här.

 

Även en gångpostlinje fanns det år 1875.

4 gånger i veckan gick gångposten och 2,4 mil var vägsträckan.


Här en annons från tidningen Norra Skåne 1883 angående tider mm för ångbåtsturerna.