S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L A N D S K R O N A .....1830 - 1833

Poststämplar     Brev    Till första sidan.    Tillbaka till Skånes Postanstalter

 

Här har man övergått till att stava Landskrona med K.

Postmästare under denna korta perioden var Nils Jakob Weibull ( 1824 - 1860 )

Se även på följande:

LANDSCRONA 1819 - 1830.

LANDSCRONA 1834-1837.

LANDSKRONA 1837 - 1958.