S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L A N D S C R O N A .....1834. 01. 02 - 1837. 10. 01

Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Här har man återkommit till att stava Landscrona med C.

Perioden denna gånge var knappt fyra år.

Nils Jakob Weibull var fortfarande postmästare

Se även på följande:

LANDSCRONA 1819 - 1830.

LANDSCRONA 1830-1833.

LANDSKRONA 1837-1958.