S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L A N D S C R O N A .....1834. 01. 02 - 1837. 10. 01

Poststämplar     Brev     Till första sidan.     Tillbaka till Skånes Postanstalter

 

Här har man återkommit till att stava Landscrona med C.

Perioden denna gånge var knappt fyra år.

Nils Jakob Weibull var fortfarande postmästare

Se även på följande:

LANDSCRONA 1819 - 1830.

LANDSCRONA 1830-1833.

LANDSKRONA 1837-1958.