S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L A C K A L Ä N G A...1886. 09. 22 - 1954. 03. 31

Poststämplar    Brev     Vykort    Reketikett    Till första sidan.

 

Vid järnvägslinjen Lund - Kävlinge öppnades i september 1886 en poststation med namnet Lackalänga.

Förste föreståndaren var Anders Carlsson-Holmgren.

Han fick en årslön på 240 kronor.

Lackalänga järnvägsstation.

Tillbaka till Skånes Postanstalter