S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Y R K H E D D I N G E ....1875. 01. 01 - 1877. 12. 31 (Period 1)

K Y R K H E D D I N G E ....1893. 09. 22 - 1968. 12. 31 (Period 2)

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Kyrkheddinge har varit Poststation i två olika omgångar enligt ovan.

I den förenade post och järnvägsstationen var det stinsen Carl Georg Elias Scholander ( 1893 - 1898 )

som var ansvarig för postgöromålen.

Frans Oscar Strandh ( 1898 - 1921 ) var sedan postmästare.

I mars 1921 skildes post och järnväg åt. Posten flyttade ca. 200 meter till ny lokal.

Lantbrevbäraren Enok Emil Ivarsson blev då ny föreståndare.

Kyrkheddinge fick sin post via gångpost som kom från Malmö via Dalby.

Tidtabel från 1875.


Tidtabel från 1876.