S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K V A R N B Y ....1911. 10. 31 - 1969. 12. 31

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Kvarnby låg utmed järnvägslinjen Malmö - Genarp.

Poststationen fanns i järnvägsstationen fram till 16 december 1949.

Då sklides järnväg och post åt, posten flyttade till fastigheten Sallerup 7.44.

Postföreståndare var Anton Lenz ( 1894-1896 ) Herman Håkansson tog över ( 1896 - 1914 )

Ytterliggare 3 personer har tjänstgjort i Kvarnby.

Kvarnbys järnvägsstation ca. 1940 talet. ( SJK-Foto)