S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K U N G S T O R P ....1904. 05. 18 - 1959. 12. 31

Poststämplar    Reketikett    Vykort    Brev    Till första sidan

 

När järnvägen Vellinge - Skanör - Falsterbo öppnades den 18 maj 1904.

Så öppnades även en poststation i järnvägshållplatsen i Kungstorp.

Stationsmästare Per J:son Löfqvist fick ansvaret för posten fram till 1 oktober 1907.

Otto Valdemar Lindsjö tog då över postsysslan ( 1907 - 1920 )

Ytterliggare 4 personer har tjänstgjort i Kungstorp fram till 1959 då Poststationen stängde.

Kungstorps hållplats anlagd 1903.

Tillbaka till Skånes Postanstalter