K U N G S H U L T   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14.


Normalstämpel 59b.

Åter till första sidan.