S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K U N G S H U L T... 1897. 06. 01 - 1967. 05. 27

Poststämplar     Brev    Reketikett     Åter till förstasidan.

 

Det har utgått några olika lantbrevbärarlinjer från Kungshult.

Kungshult - Östra Strö- Kungshult år 1903 med 3 turer i veckan.

Kungshult - Klinta år 1898 med 3 turer i veckan.

Kungshult Munkarp år 1906 3 turer i veckan.

Kungshult - Stackettehuset år 1910 5 tureri veckan.

Kungshult trafikplats anlades 1898.

Här hade Posten sitt kontor.

Tillbaka till Skånes Postanstalter