S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K U L L A D A L....1898. 12. 01 - 1961. 12. 31

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Kulladals hållplats anlades 1896.

Posten flyttade in stationshuset 1 december 1898.

År 1931 flyttade Posten ut ur stationshuset.

ca. 150 meter bort öppnades då en lantpoststation.

Förste Poststationsföreståndaren på Kulladal var Gotthard Reinhold Hansson med 120:- kronor i årsarvode.

Kulladal benämndes som Poststation (pst.) från 1-12-1898 - 29-2-1948

Den 1-3-1948 blev Kulladal Postexpedition ( pxp.)

Mellan 1903 - 1912 fanns det en lantbrevbärarlinje som gick mellan Kulladal - Petersborg - Kulladal.

3 turer i veckan och var på 1,5 km.

Kulladals hållplats