K R U T M Ö L L A N   PO S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 33 känd mellan 1906 - 1937


Normalstämpel 59b. känd mellan 1938 - 1952

Åter till första sidan.