S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K R U T M Ö L L A N.... 1906. 02. 18- 1952. 12. 31

Poststämplar    Reketikett    Vykort    Brev    Till första sidan

 

När järnvägslinjen Kjeflinge - Sjöbo öppnades den 18 februari 1906.

Så öppnades det även en Poststation i järnvägsstationen vid Krutmöllan.

Förste föreståndaren var Carl August Bengtsson ( 1906-1916 )

Ytterliggare 4 järnvägsanställda ansvarade för posthandteringen fram till 1952 då Poststationen stängde.

 

Tillbaka till Skånes Postanstalter