K R I S T I N E B E R G   V Y K O R T

Kristinebergs slott vykortet från ca. 1920 talet.

Åter till första sidan.