K R I S T I N E B E R G   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 10

Känd mellan 1870 - 1885.

Normalstämpel 14

Känd mellan 1885 - 1901.

Åter till första sidan.