S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K R I S T I N E B E R G.... 1870. 02. XX - 1901. 09. 30

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

CHRISTINEBERG var den ursprungliga stavningen mellan 1866 - 1870.

I början på februari 1870 ändades stavningen till Kristineberg.

Stationsinspektor Anders Christian Andersson hade hand om postgöromålen från 1866 - 1874.

1874 tog Nils Theodor Hellqvist över, han fick en årslön på 300 kronor.

I järnvägsstationen på bilden fanns poststationen.

Det står Skarhult på gaveln på stationen.

Ja för i oktober 1901 namnändrades Kristineberg igen denna gången blev poststationen SKARHULT.