S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K R A P P E R U P.... 1910. 05. 01 - 1963. 09. 28

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

I samband med öppnandet av järnvägslinjen Höganäs - Mölle den 1 maj 1910.

Så öppnades det även en poststation i Krapperups järnvägsstation.

Krapperups Järnvägsstation