K R A P P E R U P   B R E V

Rekbrev med nst. 33

Krapperups poststämplar på Oscar II frimärken är lite svåra att hitta.

Åter till första sidan.