S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K R A G E H O L M.... 1899. 10. 01 - 1982. 10. 01

Poststämplar    Reketikett    Vykort    Brev    Till första sidan

 

Krageholm fick sin post via Kärrpostlinje från Ystad år 1900.

 

Övriga linjer är med lantbrevbäring.

Kartbilden är från 1866.

Tillbaka till Skånes Postanstalter