S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Ö P I N G E B R O ....1894. 10. 08 - 2002. 02. 05

Poststämplar    Reketikett    Vykort    Brev    Till första sidan

 

När järnvägslinjen Ystad-Borrby-Gärsnäs startade den 8 oktober 1894.

Så öppnades även Postationen Köpingebro i järnvägsstationen.

Stationsinspektor Hasse Rudolf Stenberg fick hand om postgöromålen.

I februari 2002 stängdes posstationen, och det blev post i butik som Köpingebr borna fick anlita.

1 Januari 1904 tillkom en lantbrevbärarlinje mellan Köpingebro och Kabusa med 3 turer i veckan.

Köpingebros järnvägsstation.

Tillbaka till Skånes Postanstalter