S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Ö P I N G E... 1866. 05. 01 - 1867. 04. 22

Skånes Postanstalter - Till första sidan - Tidtabel.

 

Köpinge en mycket kort period poststationen var i gång.

Anledningen till den korta perioden var att förväxling med poststationen Köping i Västmanland blev stor.

Man ändrade då Köpinge till att bli Svenstorp 1867.

Poststationen öppnade i samband med att järnvägslinjen Ystad-Eslöf kom i gång 1866.

Förste förståndaren var G. von Sydow.

Hittentills har inte en ända poststämpel hittats från Köpinge, blir en stor raritet om något hittas.

En anledning kan vara att Köpinge poststation utväxlade post direkt med Ystad,

och den lilla postmängd som fans blev stämplad i Ystad eller Cimbrishamn, se mer info under tidtabel.

Kartbild från 1864