S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K O N G S M A R K E N.. 1894. 06. 15 - 1963. 06. 30

Poststämplar    Reketikett    Brev    Till första sidan

 

Kongsmarkens poststation fanns till i Järnvägsstationen.

Axel Fredrik Nilsson var den förste som fick ansvaret både för posten och järnvägsgöromålen.

Nilsson tjänstgjorde i Kongsmarken hela 40 år.

Följande lantbrevbäringslinjer har utgått från Kongsmarken 1899.

KONGSMARKEN - BÖKESÅKRA med 6 turer i veckan.

KONGSMARKEN - ESERUP med 6 turer i veckan.

Tillbaka till Skånes Postanstalter