K L A S A R Ö D   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 58p.


Normalstämpel 59b.

Åter till första sidan.