S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K L A S A R Ö D .... 1914. 11. 01 - 1968. 03. 30

Poststämplar    Reketikett    Brev    Till första sidan

 

Klasaröd en liten poststation i Tolånga socken.

Poststationen öppnades i järnvägsstationen 1914.

Stationsföreståndare var Emil August Leveaux (1914-1932)

Bernt Åkesson var näste förståndaren (1932-1940)

Ytterliggare 4 personer har tjänstgjort på postationen.

När poststationen stängde fick Klasaröds innevånarna sin post via Lantbrevbärare från Lövestad.

Klasaröds järnvägsstation ca. 1940 talet.

Tillbaka till Skånes Postanstalter