K L A G S T O R P   V Y K O R T

Klagstorps järnvägsstation ca. 1920 talet.


Från ca. 1930 talet.


Flygfoto över Klagstorp ca.. 1950 talet.

Åter till första sidan.