K L A G S T O R P   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14.


Normalstämpel 59b.


Normalstämpel 60c. C

Åter till första sidan.