S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K L A G S T O R P.... 1887. 09. 29 - 1990. 03. 31

Poststämplar    Reketikett    Vykort    Brev    Till första sidan

 

Postkontoret fanns i järnvägsstationen från 1887. Men år 1920 flyytade postkontoret från järnvägsstationen.

Förste föreståndaren var Jöns Landgren med 180 kronor i årsarvode.

År 1880 fanns denna lantbrevbäringslinje som gick från Anderslöf och åter. Klagstorps skolhus fick ta emot posten.

 

Klagstorps järnvägsstation från 1940 talet.

Webbsidan uppdaterad: 2016-09-03

Tillbaka till Skånes Postanstalter